Evitar taxes d’obertura de negoci desproporcionades, especialment per a les petites i mitjanes empreses (pimes)

L’ordenança permet aplicar uns coeficients reductors fins a un màxim d’un 75% sobre els tipus impositius als contribuents promotors d’iniciatives econòmiques:

  • Bonificació de la quota de la taxa per a la tramitació dels procediments llicència ambiental i omunicació.
  • Bonificació a empreses que s’instal·lin per primera vegada o bé
    ampliïn instal·lacions i que, creïn una significativa ampliació de llocs de treball estables amb un mínim d’un 20% respecte a la plantilla de l’empresa.
  • Bonificació per inversions destinades a la millora de la competitivitat
    mitjançant la millora del local de venda, respecte a la presentació exterior, l’aparador, l’obertura de l’accés al local, l’accessibilitat dels clients al producte.
Fet
FET