Estudiar solucions definitives a urbanitzacions sense legalització o pendents de projecte d’urbanització definitiu

Es troba en fase de tramitació la Gestió urbanística de la Vallensana baixa i de l’Estany de Gallecs, que ja disposen del planejament tramitat i aprovat. S’ha iniciat l’estudi urbanístic i jurídic per tal de trobar solució a la Zona 21 de Terra Nostra. Durant 2019, s’iniciaran els tràmits per a poder regularitzar Can Pomada i Reixac.

VALLENÇANA BAIXA
La Diputació de Barcelona està redactant el PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE VALLENÇANA BAIXA. La data prevista d’entrega és març 2019.

GALLECS
Amb data de juny de 2018 s’ha aprovat definitivament el PROJECTE CONSTRUCTIU D’ABASTAMENT D’AIGUA A L’ESTANT GALLECS AL TM DE MONTCADA I REIXAC.  L’obra es licitarà el gener de 2019.

S’està redactant el PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE GALLECS. La data prevista d’entrega és març 2019.

EN PROCÉS
EN PROCÉS