Establir un pla d’austeritat de la despesa ordinària, a l’hora de no prendre decisions polítiques en tema d’inversions que hipotequin l’Ajuntament en el futur

No s’han realitzat inversions que impliquin un compromís hipotecari en un futur a l’Ajuntament de Montcada i Reixac.

S’han buscat fonts de finançament extern per desenvolupar polítiques d’inversions que no incrementin la despesa ordinària com per exemple  el Pla de Modernització de polígons que subvenciona la Diputació i en col·laboració amb les entitats de conservació dels polígons susceptibles d’aquesta subvenció. Dintre de les actuacions a realitzar es contempla una reducció del consum energètic a través d’un enllumenat públic de leds.

Fet
FET