Eliminació de la taxa del cens per fomentar el registre i l’actualització de les dades dels animals de companyia

Per tal de fomentar que els propietaris dels animals de companyia censin els seus animals, l’any 2016 es va eliminar la taxa municipal de 20€ que s’havia de pagar en el moment de donar-lo d’alta. Amb aquesta acció es pretén fomentar que tots els animals de companyia estiguin censats i que es redueixi el nombre d’abandonament i la despesa municipal que això comporta.

Es va fer una campanya per fomentar el registre en el cens, on es va obsequiar a totes les persones del municipi que tenien el seu animal censat amb una carta d’agraïment per complir amb la seva responsabilitat amb els seus animals de companyia, amb  un dispensador de bosses per a gossos.

Fet
FET