Elaborar plans sectorials per a la integració (social, educativa i laboral) de les persones amb discapacitats. Accions de formació i suport a les persones que tenen cura de les persones dependents

  • Realització del Pla Local d’Inclusió, on l’atenció a la discapacitat n’és un dels pilars.
  • Desenvolupament de projectes específics d’integració laboral per a persones amb discapacitat.
  • Desenvolupament de projectes específics d’oci per a persones amb discapacitat.
  • Celebració del dia de les persones amb discapacitat de maneres diferents.
  • Recuperació de la taula de persones amb discapacitat.
  • Projecte Link per a persones amb diversitat funcional amb el suport d’animals.
  • Consolidació dels grups de suport i ajuda mútua per a persones amb discapacitat i/o dependència.
  • Incorporar la visió de la discapacitat en el disseny, la diagnosi i la realització dels altres plans sectorials (joventut, LGTBI, drogues i addiccions, promoció econòmica…)
Fet
FET
  • Consolidació de les polítiques d’atenció a aquest col·lectiu i a les seves famílies.
EN PROCÉS
EN PROCÉS