Crear un pla d’acció contra la pobresa infantil per donar resposta a aquelles problemàtiques urgents

Augmentar les prestacions de caràcter econòmic.
Augmentar la dotació pressupostària pels ajuts de menjador.
Mantenir i augmentar els projectes de garantia alimentària:

  • Cistell solidari d’Aldees Infantils.
  • Kits d’urgència de Creu Roja.
  • Targetes per a compra d’aliments a Creu Roja.
  • Inauguració i millora de les prestacions del rebost solidari gestionat per Càritas. 
Fet
FET

Negociacions amb Ensenyament, els instituts, les associacions de famílies i el Consell Comarcal per tal de tenir menjadors escolars a secundària.
Menjador escolar a l’institut-escola del Viver pel curs 2019-2020.

EN PROCÉS
EN PROCÉS

Concreció dels menjadors escolars a secundària.
Valoració del sistema d’ajuts a l’alimentació i propostes de millora.

PENDENT