Crear la marca Montcada i Reixac associada a la marca Barcelona. Estudiar les infraestructures i serveis necessaris per a la instal·lació d’alt valor afegit

Pla Estratègic de Promoció Econòmica i Ocupació

La regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació ha realitzat en el període 2018-19, el full de ruta i les línies d’acció pels propers anys, així com el programa operatiu pel seu desplegament i identificar oportunitats pel desenvolupament econòmic del municipi i línies d’acció que poden ser estratègiques.

Pla de Modernització de Polígons de la Llera del Riu Ripoll

La finalitat última d’aquest Pla d’acció és la millora de l’espai industrial de la llera del Riu Ripoll situat entre els municipis de Montcada i Reixac i Ripollet, per tal que acabi esdevenint un entorn més competitiu. Aquest projecte conjunt entre els ajuntaments de Montcada i Ripollet pretén:

  • Millorar l’estat de conservació de les zones industrials a través de potenciar el manteniment continuat i la realització de les millores pertinents.
  • Planificar la prestació de serveis diversos que responguin a necessitats especifiques, individuals o col·lectives, de les empreses que hi són instal·lades.
  • Adaptar els polígons als nous requeriments de competitivitat econòmica als que hagin de fer front les empreses, des de noves tipologies d’espais o infraestructures fins a canvis en la composició sectorial de l’economia local o simple obsolescència de les construccions.
  • Generar l’entorn necessari per a què els PAE esdevinguin espais d’atracció de noves empreses i inversions generadores d’ocupació i innovació.
  • Promoure de manera continuada la venda/lloguer dels espais, que pot comprendre també la promoció del PAE com a actiu estratègic territorial.
Fet
FET