Crear la comissió d’observació del patrimoni cultural i arquitectònic

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE PROTECCIÓ I CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC I AMBIENTAL DE MONTCADA I REIXAC

El Ple de desembre de 2018 va aprovar el Text Refós del Pla Especial urbanístic de protecció i catàleg del patrimoni arquitectònic, històric i ambiental de Montcada i Reixac; resta pendent de la verificació per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona.

El febrer de 2018 s’ha fet la presentació oficial del Pla Especial a l’Auditori Municipal.

S’està treballant en la creació de la Comissió d’Observació del Patrimoni Cultural i Arquitectònic per portar-la a Ple

EN PROCÉS
EN PROCÉS