Creació d’un refugi de gats per controlar les colònies al municipi

Amb l’objectiu de realitzar un control més acurat de les colònies felines del municipi es va veure la necessitat de comptar amb un espai on poder traslladar provisionalment els gats de les colònies de carrer. 

Per aquest motiu l’Ajuntament de Montcada ha apostat per la creació d’un refugi de gats, reutilitzant les instal·lacions dels antics bucs d’assaig de grups de rock a la zona 21 de Santa Maria de Montcada. Actualment el projecte es troba en una fase molt avançada, i a prop comptarà amb el nucli zoològic per tal de poder funcionar oficialment.

Aquest refugi es gestiona junt amb la entitat ADVAM.

EN PROCÉS
EN PROCÉS