Creació d’un pla de xoc contra la pobresa energètica

  • Mantenir i incrementar la partida econòmica.
    Racionalització i priorització dels beneficiaris dels ajuts econòmics.
  • Evitar el tall de subministres en situacions de risc social.
  • Augment de les coordinacions amb les empreses proveïdores.
  • Signatura d’un conveni amb Agbar per evitar el tall de subministres.
  • Realització d’auditories energètiques per a la millora de l’eficiència i l’eficàcia del consum energètic de les famílies (conveni amb la Diputació de Barcelona).
Fet
FET

Vincular els processos d’ajuts a processos educatius i pedagògics envers l’estalvi energètic.

EN PROCÉS
EN PROCÉS

Exigir a les empreses major implicació en la garantia de subministres de les persones en risc.

PENDENT