Creació del Consell de la Salut, amb participació de l’Ajuntament, entitats veïnals i professionals

Creació el 2 de febrer de 2018 de la Comissió de salut de l’Ajuntament de Montcada, junt amb representants dels diferents partits polítics i la entitat Taula per la salut de Montcada i Reixac.

L’objectiu de la comissió és reivindicar els compromisos adquirits per la Generalitat en els pressupostos generals de 2017, que reconeix la necessitat de restituir els serveis sanitaris retallats o que manquen al municipi, a més de treballar conjuntament per millorar la salut de la població del municipi, tant amb accions de sensibilització i formació, com amb el foment de la promoció de la salut al municipi.

Fet
FET