Controlar els abocaments i la brutícia: conscienciar, netejar i punir

A finals de l’any 2018, s’ha iniciat conjuntament amb Policia Local, una campanya per tal d’advertir de la necessitat de fer un us correcte de l’espai públic en especial en el que té a veure amb els abocaments de brossa.

S’han realitzat obertures de bosses d’escombreries abandonades a l’espai públic per tal de determinar-ne el propietari/a i poder sancionar (procediment activat des de Policia Local).

S’han instal·lat en punts habituals d’abocaments rètols dissuasoris advertint de la possible sanció que es pot derivar, alhora de recordar que l’espai públic no és un abocador.

S’ha realitzat campanya informativa als diferents barris advertint de possibles sancions derivades.

Fet
FET