Controlar el compliment dels convenis, sancionar aquelles empreses que no els compleixin

Serveis municipal gestiona i supervisa els convenis signats amb l’AMB per el manteniment dels Parcs de la Llacuna i Casa de les Aigües. Es realitza un control exhaustiu de les tasques i es disposa de eines informàtiques de gestió i seguiment.
D’altra banda, es realitza el control del contractes de prestació de servei no només a través dels informes de gestió presentats per les empreses adjudicatàries i la seva verificació a través d’allò fixat en el contracte d’adjudicació sinó també a través de diferents eines informàtiques per a la verificació i seguiment de les tasques efectuades, juntament amb tasques puntuals d’inspecció.

Les irregularitats o desviacions son advertides i seguies amb l’adjudicatari per a la seva modificació.

EN PROCÉS
EN PROCÉS