Continuar amb les accions de sensibilització incloses al Catàleg d’activitats educatives

S’ofereixen una sèrie d’activitats al Catàleg d’activitats educatives relacionades amb el foment de la cultura de la pau, solidaritat, comerç just, cooperació, interculturalitat, etc, on els centres educatius escullen aquelles que millor s’adapten al seu projecte educatiu pedagògic. Aquesta oferta formativa ha anat augmentant progressivament cada any, la qual cosa indica una bona acollida i participació per part dels centres educatius.

Fet
FET