Consolidar i potenciar el programa “Fem ocupació per a joves”

FEM OCUPACIÓ PER JOVES és un Programa cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social . Edicions 2013-2017.

COL.LECTIU DESTINATARI: Joves de 18 a 29 anys en situació d’atur que disposen del graduat en ensenyament secundari obligatori o del batxillerat. També aquelles persones joves que disposin d’un cicle formatiu de grau mig. Majoritàriament, tenen adquirides les competències bàsiques, però presenten mancances formatives i necessiten d’un acompanyament i una formació especialitzada en el seu procés de retorn al mercat de treball.

El total de joves tutoritzats en les diferents edicions han estat: 100

 OBJECTIU: afavorir la inserció laboral de les persones joves de 18 a 29 anys que estiguin en les següents circumstàncies: en situació d’atur, sense qualificació especialitzada, i, prioritàriament, que tinguin experiència professional.

RESULTATS:

80 insercions.

 

EN PROCÉS
EN PROCÉS