Consolidar el parc d’habitatge públic reforçant l’Oficina Local d’Habitatge

S’ha augmentat el nombre d’habitatges municipals de 3 a 7 (3 dels quals es troben en fase de rehabilitació) per posar-los a disposició de famílies en situació d’emergència social. S’ha augmentat el nombre d’habitatges en cessió d’ús de 8 a 12, també destinats a famílies amb vulnerabilitat.

S’ha creat la una nova plaça de Cap d’unitat d’Habitatge per tal de poder tirar endavant diversos projectes de l’Oficina d’habitatge.

Fet
FET