Col·laboració amb el Consorci del Parc de la Serralada de Marina

Gestió integral del Parc

Participació en les reunions amb el Consorci del Parc de la Serralada de Marina per activar projectes mediambientals.

Cal destacar el projecte de millora ambiental del tram final de la riera de Vallençana. S’han retirat obstacles d’impacte (com arbres tombats o morts, eliminació de canya i de Robinia pseudoacacia, etc.) i  s’ha millorat  l’estat  ecològic del torrent (potenciació de l’alocar, protecció dels marges, etc.). Hem col·laborat conjuntament amb  el Parc de la Serralada Marina i el Consorci Besòs-Tordera.

Fet
FET