Cens de camins públics

S’ha demanat a la DIBA, reiteradament, la subvenció necessària per fer el cens de camins del municipi, però no ens l’han concedit cap any. Per tant, encara no s’ha pogut dur a terme.

Val a dir que l’ultima demanda s’ha fet al Catàleg de serveis del 2019 i restem a l’espera de la resolució.

D’altra banda,  gràcies a la diagnosi que s’ha fet del Pla de Reixac, disposem d’un inventari de camins del Pla.

EN PROCÉS
EN PROCÉS