Actuar a la muntanyeta de Can Sant Joan mitjançant el pla integral (Llei de Barris), millorant la mobilitat, la urbanització dels carrers i instal·lant escales mecàniques

INSTAL·LACIÓ D’ESCALES MECÀNIQUES ENTRE ELS CARRERS PONT I TRIANGLE Les obres es van iniciar el juliol de 2016 i van finalitzar l’agost del 2017. El “Actuar a la muntanyeta de Can Sant Joan mitjançant el pla integral (Llei de Barris), millorant la mobilitat, la urbanització dels carrers i instal·lant escales mecàniques”

Retrotreure l’ARE de Mas Duran, optant per estratègies urbanes enfocades al reciclatge del sòl urbà existent, cohesionant, rehabilitant i compactant usos complexos

El Ple municipal ha aprovat demanar a la Generalitat la desclassificació de l’ARE per tal de preservar els terrenys previstos pel seu valor ambiental i “Retrotreure l’ARE de Mas Duran, optant per estratègies urbanes enfocades al reciclatge del sòl urbà existent, cohesionant, rehabilitant i compactant usos complexos”