Actuacions formatives, pedagògiques i sancionadores respecte els actes incívics relacionats amb animals de companyia (deposicions, estada a la via pública, etc)

Posada en marxa d’un projecte d’agents informadors cívics a 2017 i 2018, mitjançant plans d’ocupació, que s’han encarregat de donar informació, fer difusió de la “Actuacions formatives, pedagògiques i sancionadores respecte els actes incívics relacionats amb animals de companyia (deposicions, estada a la via pública, etc)”

Fer una aposta transversal per la promoció de la salut en diferents col·lectius i mitjançant la col·laboració de diverses regidories, entitats i serveis que promoguin la salut al municipi

Previsió de poder fer la contractació d’un tècnic/a especialitzat en la promoció de la salut, per tal de coordinar i fomentar totes les actuacions en “Fer una aposta transversal per la promoció de la salut en diferents col·lectius i mitjançant la col·laboració de diverses regidories, entitats i serveis que promoguin la salut al municipi”

Instar la Generalitat de Catalunya a que posi en funcionament el més aviat possible l’hospital comarcal, insistint en què el model de gestió ha de ser públic

Es va fer una reunió d’alcaldes i alcaldesses junt amb el Conseller Comín, a més de reunions amb el Catsalut per poder parlar de l’hospital “Instar la Generalitat de Catalunya a que posi en funcionament el més aviat possible l’hospital comarcal, insistint en què el model de gestió ha de ser públic”

Exigir que es doti d’atenció de qualitat especialitzada els dos Centres d’Atenció Primària (CAP) del municipi i als centres assistencials, fent especial èmfasi en els serveis de pediatra, ginecologia i d’urgències

Des de la regidoria han estat continues les accions de reivindicació i les continues manifestacions al costat d’entitats municipals que reclamen la reversió de les “Exigir que es doti d’atenció de qualitat especialitzada els dos Centres d’Atenció Primària (CAP) del municipi i als centres assistencials, fent especial èmfasi en els serveis de pediatra, ginecologia i d’urgències”