Realitzar un projecte de consolidació d’estructures murals i tancament de la masia de Can Sans i l’espai d’àrea d’expectativa arqueològica. Dinamització com a punt d’interès patrimonial i cultural. Instal·lació de panells d’interpretació de l’espai

RESTAURACIÓ I CONSOLIDACIÓ DELS MURS DE TAPIAL DE LA MASIA CAN SANS Les obres es van iniciar el 6 de novembre de 2017 i van “Realitzar un projecte de consolidació d’estructures murals i tancament de la masia de Can Sans i l’espai d’àrea d’expectativa arqueològica. Dinamització com a punt d’interès patrimonial i cultural. Instal·lació de panells d’interpretació de l’espai”

Protegir el patrimoni arquitectònic, històric i ambiental. Aprovació definitiva del Catàleg de Patrimoni i creació de la Comissió de seguiment del Patrimoni catalogat

El Ple de l’Ajuntament de Montcada ha aprovat el Text refós del Pla especial de patrimoni  arquitectònic, històric i ambiental de Montcada i Reixac. Aquest “Protegir el patrimoni arquitectònic, històric i ambiental. Aprovació definitiva del Catàleg de Patrimoni i creació de la Comissió de seguiment del Patrimoni catalogat”