Augmentar la xarxa ciclable. Crear carrils bici intermunicipals. Implementar aparcaments per a bicicletes a la vora de les estacions de tren. Crear una guia de camins i rutes i fer-ne difusió. Potenciar el Biciregistre. Augmentar el parc de bicicletes cedides per l’AMB

L’actuació  de pacificació de l’antiga N-150, acosta la connexió de la xarxa ciclable municipal cap a Cerdanyola i Collserola. Un cop finalitzada l’obra caldrà executar “Augmentar la xarxa ciclable. Crear carrils bici intermunicipals. Implementar aparcaments per a bicicletes a la vora de les estacions de tren. Crear una guia de camins i rutes i fer-ne difusió. Potenciar el Biciregistre. Augmentar el parc de bicicletes cedides per l’AMB”