Actuar davant la discriminació, la xenofòbia, el racisme, els estereotips i els prejudicis per mitjà del desenvolupament de plans educatius i informatius al municipi

Implementació de la Xarxa anti-rumors. Desenvolupament del Pla Educatiu d’entorn. Celebració del dia de la llengua materna. Implementació del Pla de desenvolupament Comunitari de La “Actuar davant la discriminació, la xenofòbia, el racisme, els estereotips i els prejudicis per mitjà del desenvolupament de plans educatius i informatius al municipi”

Garantir la participació de les persones amb discapacitat en les activitats i recursos culturals, turístics i d’entreteniment i d’esport del municipi

Assoliment parcial d’aquest objectiu. De manera puntual o quan es tracten d’activitats obertes a tota la població. Projecte per a promocionar la participació i l’oci “Garantir la participació de les persones amb discapacitat en les activitats i recursos culturals, turístics i d’entreteniment i d’esport del municipi”

Activar del Consell de la Discapacitat per treballar campanyes de conscienciació i sensibilització i generar una imatge positiva de les persones amb discapacitat

Realització de campanyes als mitjans municipals.Realització d’activitats de sensibilització. FET Consolidar la taula, les accions que en sorgeixin, així com aquelles actuacions que apareixen en “Activar del Consell de la Discapacitat per treballar campanyes de conscienciació i sensibilització i generar una imatge positiva de les persones amb discapacitat”

Elaborar plans sectorials per a la integració (social, educativa i laboral) de les persones amb discapacitats. Accions de formació i suport a les persones que tenen cura de les persones dependents

Realització del Pla Local d’Inclusió, on l’atenció a la discapacitat n’és un dels pilars. Desenvolupament de projectes específics d’integració laboral per a persones amb discapacitat. “Elaborar plans sectorials per a la integració (social, educativa i laboral) de les persones amb discapacitats. Accions de formació i suport a les persones que tenen cura de les persones dependents”

Adequar els perfils dels professionals del Servei d’Atenció Domiciliaria (SAD) per ajustar més els serveis que s’ofereixen a les necessitats reals dels usuaris

Incorporació de nous rols professionals al servei (educadora, fisioterapeuta, infermera). Ampliació del nombre d’hores de prestació per part de les treballadores familiars i de les “Adequar els perfils dels professionals del Servei d’Atenció Domiciliaria (SAD) per ajustar més els serveis que s’ofereixen a les necessitats reals dels usuaris”