Implementar cursos i tallers de formació ocupacional on s’interrelacioni la formació laboral i la inserció amb accions en benefici de la comunitat

Diltet PFI-PTT: Auxiliar de muntatge i manteniment d’equips informàtics Auxiliar de vendes, oficina i atenció al pública. Servei d’acompanyament: taller de soldadura taller de cuina “Implementar cursos i tallers de formació ocupacional on s’interrelacioni la formació laboral i la inserció amb accions en benefici de la comunitat”

Exigir al Departament d’Ensenyament que es faci càrrec de les seves competències en millores i reparacions en escoles i instituts

S’aconsegueixen acords parcials de divisió del desenvolupament dels projectes, bé sigui en el projecte operatiu o el finançament. Es fan lavabos Elvira Cuiàs (2017) Lavabos “Exigir al Departament d’Ensenyament que es faci càrrec de les seves competències en millores i reparacions en escoles i instituts”