Mantenir i potenciar una programació estable d’exposicions artístiques als diversos equipaments: Espai Cultural Kursaal, Auditori Municipal i Casa de la Vila

La programació d’exposicions està consolidada, tot mantenint els tres equipaments de manera fixa com a espai d’exposició. Ocasionalment, s’han pogut cercar d’altres espais. Cal destacar “Mantenir i potenciar una programació estable d’exposicions artístiques als diversos equipaments: Espai Cultural Kursaal, Auditori Municipal i Casa de la Vila”

Consolidar els espais culturals com a elements dinamitzadors i oferir els seus serveis a tota la ciutadania, tot aprofundint en el treball de desenvolupament cultural comunitari dels barris

Els centres de caràcter cultural han estat un motor de propostes creadores. FET Manca la part més comunitària del desenvolupament cultural en aquells aspectes que “Consolidar els espais culturals com a elements dinamitzadors i oferir els seus serveis a tota la ciutadania, tot aprofundint en el treball de desenvolupament cultural comunitari dels barris”