Impulsar tota una sèrie d’accions de la cultura de la pau, la cooperació, el desenvolupament i la interculturalitat en l’oferta de l’educació primària i secundària obligatòria

S’ofereixen una sèrie d’activitats al Catàleg d’activitats educatives que estan relacionades amb el foment de la cultura de pau, solidaritat, comerç just, cooperació, interculturalitat, etc, “Impulsar tota una sèrie d’accions de la cultura de la pau, la cooperació, el desenvolupament i la interculturalitat en l’oferta de l’educació primària i secundària obligatòria”

Treballar conjuntament amb altres departaments municipals per tal d’incorporar activitats lúdiques i participatives dins del calendari festiu

S’ha creat un programa de quatre activitats anuals que es treballen transversalment entre les regidories d’Educació,Infància i Joventut,  Cultura i Patrimoni, Ciutadania, Comerç i Serveis “Treballar conjuntament amb altres departaments municipals per tal d’incorporar activitats lúdiques i participatives dins del calendari festiu”

Fer un estudi d’inversió en infraestructures com ara tanques de seguretat, cadires, taules, tarimes… per garantir un servei de qualitat a la ciutadania i un estalvi econòmic a llarg termini

S’ha fet inventari del material que disposa l’Ajuntament i estudi de necessitats (2016).Per mitjà de partides d’inversions es renova i amplia el material d’infraestructures: 21.322,14€ “Fer un estudi d’inversió en infraestructures com ara tanques de seguretat, cadires, taules, tarimes… per garantir un servei de qualitat a la ciutadania i un estalvi econòmic a llarg termini”

Fomentar els usos compartits dels equipaments com a mesura de racionalització dels espais i alhora garantir la cohesió i cooperació entre entitats

S’han realitzat obres de millora i condicionament a l’Hotel d’Entitats de Can Sant Joan.S’ha començat a treballar en la racionalització i en el bon ús “Fomentar els usos compartits dels equipaments com a mesura de racionalització dels espais i alhora garantir la cohesió i cooperació entre entitats”