Impulsar la Setmana del Comerç Just i Solidari, la Festa de les Cultures i commemorar els Dies Internacionals amb activitats de reflexió i debat dirigides al conjunt de la ciutadania i també amb accions de caràcter divulgatiu, educatiu, lúdic i festiu

Activitats a les aules i al territori amb motiu del Dia Internacional de les Persones Refugiades, dels Drets dels infants, dels Drets Humans i de “Impulsar la Setmana del Comerç Just i Solidari, la Festa de les Cultures i commemorar els Dies Internacionals amb activitats de reflexió i debat dirigides al conjunt de la ciutadania i també amb accions de caràcter divulgatiu, educatiu, lúdic i festiu”

Continuar amb les línies de suport endegades com la adhesió a la Xarxa Ciutats Refugi: des de la col·laboració amb altres institucions com la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona o el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

S’ha reprès el projecte “Vacances en Pau”, en coordinació amb l’entitat Montcada Solidària,  d’acolliment de nens sahrauís dels campaments de Tindouf, per part de 2 “Continuar amb les línies de suport endegades com la adhesió a la Xarxa Ciutats Refugi: des de la col·laboració amb altres institucions com la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona o el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament”

Impulsar tota una sèrie d’accions de la cultura de la pau, la cooperació, el desenvolupament i la interculturalitat en l’oferta de l’educació primària i secundària obligatòria

S’ofereixen una sèrie d’activitats al Catàleg d’activitats educatives que estan relacionades amb el foment de la cultura de pau, solidaritat, comerç just, cooperació, interculturalitat, etc, “Impulsar tota una sèrie d’accions de la cultura de la pau, la cooperació, el desenvolupament i la interculturalitat en l’oferta de l’educació primària i secundària obligatòria”

Treballar conjuntament amb altres departaments municipals per tal d’incorporar activitats lúdiques i participatives dins del calendari festiu

S’ha creat un programa de quatre activitats anuals que es treballen transversalment entre les regidories d’Educació,Infància i Joventut,  Cultura i Patrimoni, Ciutadania, Comerç i Serveis “Treballar conjuntament amb altres departaments municipals per tal d’incorporar activitats lúdiques i participatives dins del calendari festiu”