Donar suport a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) en la tasca d’informar els usuaris dels seus drets com a consumidors i tramitar les seves reclamacions

Conveni amb la Diputació de Barcelona i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell, per l’assessorament en temes de clàusules abusives en préstecs hipotecaris.Servei gratuït d’atenció jurídica “Donar suport a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) en la tasca d’informar els usuaris dels seus drets com a consumidors i tramitar les seves reclamacions”

Impulsar la Setmana del Comerç Just i Solidari, la Festa de les Cultures i commemorar els Dies Internacionals amb activitats de reflexió i debat dirigides al conjunt de la ciutadania i també amb accions de caràcter divulgatiu, educatiu, lúdic i festiu

Activitats a les aules i al territori amb motiu del Dia Internacional de les Persones Refugiades, dels Drets dels infants, dels Drets Humans i de “Impulsar la Setmana del Comerç Just i Solidari, la Festa de les Cultures i commemorar els Dies Internacionals amb activitats de reflexió i debat dirigides al conjunt de la ciutadania i també amb accions de caràcter divulgatiu, educatiu, lúdic i festiu”

Continuar amb les línies de suport endegades com la adhesió a la Xarxa Ciutats Refugi: des de la col·laboració amb altres institucions com la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona o el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

S’ha reprès el projecte “Vacances en Pau”, en coordinació amb l’entitat Montcada Solidària,  d’acolliment de nens sahrauís dels campaments de Tindouf, per part de 2 “Continuar amb les línies de suport endegades com la adhesió a la Xarxa Ciutats Refugi: des de la col·laboració amb altres institucions com la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona o el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament”