Establir sinèrgies entre les entitats esportives i les xarxes de comerç i veïnals per fer difusió de les diferents entitats. Fomentar la seva participació en fires i/o festes de barri, Festa Major

Increment de la participació de les entitats esportives a la Festa Major de Montcada i participació d’entitats culturals a les presentacions i finals de temporada de les “Establir sinèrgies entre les entitats esportives i les xarxes de comerç i veïnals per fer difusió de les diferents entitats. Fomentar la seva participació en fires i/o festes de barri, Festa Major”

Desplegar un pla de promoció esportiva als espais públics en què es relacioni l’activitat física amb el coneixement del patrimoni natural, cultural i arquitectònic del municipi

S’ha implementat el programa de Montcada Camina, el primer diumenge de cada mes, amb la col·laboració de les entitats  excursionistes de la nostra població que “Desplegar un pla de promoció esportiva als espais públics en què es relacioni l’activitat física amb el coneixement del patrimoni natural, cultural i arquitectònic del municipi”