Promoció d’un model comercial basat en l’associacionisme, amb reunions periòdiques i arrelat a la trama urbana, modern i dinàmic, implementant programes de formació per millorar el servei i fer-lo més atractiu

Fomentar l’associacionisme comercial mitjançant la subvenció a les associacions i la subvenció indirecta d’una activitat anual a cada associació i col·laboració directa en les campanyes “Promoció d’un model comercial basat en l’associacionisme, amb reunions periòdiques i arrelat a la trama urbana, modern i dinàmic, implementant programes de formació per millorar el servei i fer-lo més atractiu”

Trencar les barreres psicològiques que poden influir en el consum entre els barris, fomentant el coneixement i la cooperació entre comerciants

Reunions periòdiques del Consell de Comerç (4-6 reunions anuals). Campanyes de foment del comerç a tot el municipi mitjançant cartells, publicitat als opis, publicacions a “Trencar les barreres psicològiques que poden influir en el consum entre els barris, fomentant el coneixement i la cooperació entre comerciants”

Articulació i reforç dels eixos comercials urbans trencant les barreres arquitectòniques que impedeixen el bon desenvolupament del comerç local, per tal de que sigui més amable i accessible

Instal·lació de llums blanques, que donen més lluminositat, al carrer Major. Instal·lació de 3 panells informatius (Can Sant Joan, Montcada Centre i Más Rampinyo) indicant “Articulació i reforç dels eixos comercials urbans trencant les barreres arquitectòniques que impedeixen el bon desenvolupament del comerç local, per tal de que sigui més amable i accessible”