Promoció d’un model comercial basat en l’associacionisme, amb reunions periòdiques i arrelat a la trama urbana, modern i dinàmic, implementant programes de formació per millorar el servei i fer-lo més atractiu

Fomentar l’associacionisme comercial mitjançant la subvenció a les associacions i la subvenció indirecta d’una activitat anual a cada associació i col·laboració directa en les campanyes “Promoció d’un model comercial basat en l’associacionisme, amb reunions periòdiques i arrelat a la trama urbana, modern i dinàmic, implementant programes de formació per millorar el servei i fer-lo més atractiu”