Impulsar la formació i el reciclatge continu del personal tècnic i administratiu, incrementant la polivalència i les capacitats interdepartamentals

L’Ajuntament ha iniciat un projecte per impulsar, sistematitzar i executar la millora en l’àrea de formació a la totalitat d’empleats/des municipals. El disseny personalitzat d’un “Impulsar la formació i el reciclatge continu del personal tècnic i administratiu, incrementant la polivalència i les capacitats interdepartamentals”

Millorar la transparència i l’adequació dels processos selectius de personal municipal a la realitat social de Montcada i Reixac i a les necessitats del servei públic (bases selectives, sistemes de comunicació amb persones aspirants, etc.)

Els processos selectius oberts que es convoquen es publiquen al BOBP i al DOGC d’acord amb la normativa vigent. A més, per tal de potenciar “Millorar la transparència i l’adequació dels processos selectius de personal municipal a la realitat social de Montcada i Reixac i a les necessitats del servei públic (bases selectives, sistemes de comunicació amb persones aspirants, etc.)”