Dotar la policia de suficients mitjans humans, materials i tecnològics per tal que puguin desenvolupar la seva tasca d’una manera més eficaç i segura

Mentre es fa efectiva la incorporació de tots els recursos humans necessaris mitjançant les corresponents convocatòries per a la selecció del personal, s’intenta cobrir les “Dotar la policia de suficients mitjans humans, materials i tecnològics per tal que puguin desenvolupar la seva tasca d’una manera més eficaç i segura”

Implementar un nou concepte de Policia Local, desenvolupant la Policia Comunitària, basat en la relació amb la ciutadania per tal de conèixer l’origen dels conflictes i treballar en la prevenció

S’inicia una nova etapa de treball en el si de la policia local basat en actuacions de caràcter proactiu, de manera que puguem anticipar-nos als “Implementar un nou concepte de Policia Local, desenvolupant la Policia Comunitària, basat en la relació amb la ciutadania per tal de conèixer l’origen dels conflictes i treballar en la prevenció”