Posar a disposició de la ciutadania la informació econòmica de l’Ajuntament, amb el compromís de que sigui de fàcil accés. Transparència pressupostària

Aquest projecte té una durada continuada, ja que la informació econòmica de l’Ajuntament es troba al portal de transparència, actualitzada de forma constant. En concret, “Posar a disposició de la ciutadania la informació econòmica de l’Ajuntament, amb el compromís de que sigui de fàcil accés. Transparència pressupostària”

Establir un pla d’austeritat de la despesa ordinària, a l’hora de no prendre decisions polítiques en tema d’inversions que hipotequin l’Ajuntament en el futur

No s’han realitzat inversions que impliquin un compromís hipotecari en un futur a l’Ajuntament de Montcada i Reixac. S’han buscat fonts de finançament extern per “Establir un pla d’austeritat de la despesa ordinària, a l’hora de no prendre decisions polítiques en tema d’inversions que hipotequin l’Ajuntament en el futur”