Millora del ferm dels camins de Can Piqué, Can Taianet i Can Fàbregues al parc de la Serralada de la Marina, i consolidació del camí de Can Pomada i l’accés del camí de Pla de Reixac

MILLORA DEL FERM DELS CAMINS DE CAN PIQUÉ, CAN TAIANET I CAN FÀBREGUES AL PARC DE LA SERRALADA DE LA MARINA Les obres van iniciar “Millora del ferm dels camins de Can Piqué, Can Taianet i Can Fàbregues al parc de la Serralada de la Marina, i consolidació del camí de Can Pomada i l’accés del camí de Pla de Reixac”