Augmentar la xarxa ciclable. Crear carrils bici intermunicipals. Implementar aparcaments per a bicicletes a la vora de les estacions de tren. Crear una guia de camins i rutes i fer-ne difusió. Potenciar el Biciregistre. Augmentar el parc de bicicletes cedides per l’AMB

L’actuació  de pacificació de l’antiga N-150, acosta la connexió de la xarxa ciclable municipal cap a Cerdanyola i Collserola. Un cop finalitzada l’obra caldrà executar la connexió amb aquest punts. Resta per implementar la connexió amb Can Gran que es disposa de Memòria valorada.

S’han instal·lat dos Bicibox, al municipi, un al davant del teatre i  Montcada Aqua, i l’altre (de 14 places) al C. Generalitat, per tal de donar cobertura tant als usuaris del tren de la línea L2 situada allà mateix com als usuaris de la L4/L7, que es troba molt a prop (c. Sant Antoni). Situant el bicibox a l’intercanviador virtual de superfície existent.

L’ajuntament disposa actualment de 33 bicis elèctriques cedides per la AMB per tal de realitzar per part dels seus treballadors tant trajectes casa-feina, com per a desplaçaments interns durant la jornada laboral. A més  a més es disposa de 4 bicis elèctriques cedides per la Diputació de Barcelona (2 serveis municipals i 2 policia local), i 4 bicis de elèctriques de muntanya per als agents cívics.

El Biciregistre és una base de dades a escala nacional que recull les dades de totes les bicicletes registrades fent més fàcil la recuperació en cas de robatori. Amb l’adhesió de l’Ajuntament de Montcada i Reixac a la Xarxa de Ciutats es buscava que el biciregistre ajudes a la gent a optar per la bicicleta com a mitja de transport.

Fet
FET