Auditoria urbanística

S’ha realitzat una Auditoria urbanística, que s’ha explicat amb detall a la ciutadania en actes públics i s’ha publicat un resum de les seves conclusions. L’Auditoria urbanística ha realitzat una  denuncia de les males pràctiques en la gestió dels expedients urbanístics en els darrers anys, s’han analitzat una gran varietat de problemes tant de planejament urbanístic com de llicències urbanístiques, concessions, i tramitacions de gestió i execució urbanístiques, i ha apuntat solucions en gran part d’aquests.

Es tracta d’un document trascendental que ha de servir per a establir una millora en tots els mecanismes de gestió i tramitació d’expedients en l’Àrea Territorial.

Fet
FET