Atendre la problemàtica específica de les dones i famílies monoparentals, majoritàriament a càrrec de les dones víctimes de violència masclista. Han de ser objecte de propostes concretes d’adjudicació d’habitatge protegit en compra, en lloguer o assistit

S’està duent a terme el projecte de la Fundació SURT en Conveni amb l’Ajuntament de Montcada en un habitatge de la Borsa de cessió d’ús de l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat, per tal de disposar de 3 habitacions d’acollida per a dones i famílies monomarentals, amb risc d’exclusió o vícitmes de violència masclista.

Fet
FET