Assessorar i acompanyar iniciatives empresarials i donar suport a l’autoocupació

L’Ajuntament de Montcada, per mitjà del departament de Promoció Econòmica i Ocupació, també ofereix el Punt d’Atenció a l’Empresa (PAE) de suport a la creació de les noves empreses.

  • Servei INCOMIR: Programa d’innovació i millora de la competitivitat empresarial
  • Servei TICMIR
    Experiència incorporada a la oferta de serveis bàsics del nostre CLSE donat la bona acollida, els bons resultats i recollint les necessitats de les empreses en l’adaptació i incorporació de les noves tecnologies de la informació.
  • Servei TANDEMIR:
    Es tracta de relacionar una empresa en consolidació amb un altre en creixement per tal d’intercanviar experiències a nivell directiu que siguin interessants per ambdues parts, i així establir un acord de col·laboració mútua.

    Autoocupació
Fet
FET