% execució Àrea Social

ELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS MÉS SOCIALS DE LA HISTÒRIA

Les sis regidories de l’Àrea Social vam establir al Pla d’Actuació Municipal (PAM) 114 objectius globals, que s’han concretat en 348 accions, de les quals 290 se n’han completat, 24 es troben en procés de realització i 34 no s’han assolit.

Per tant, el grau de compliment del PAM de l’Àrea Social ha estat molt elevat. Podem afirmar amb satisfació que els últims quatre anys hem fet una aposta per incrementar les partides destinades a polítiques socials. Tenim els pressupostos més socials de la història d’aquest Ajuntament, amb un increment global d’un milió d’euros, que hem destinat a implementar serveis, projectes i plans (recollits i no recollits al PAM).

Hem posat els esforços com a equip de govern a potenciar actuacions de millora dels col·lectius amb més vulnerabilitat i en risc d’exclusió social, rebent, per segon any consecutiu, la catalogació com a tercer municipi amb més inversió social de Catalunya. Destaquem la creació d’una estrategia d’acció social, que vertebra i posa data a totes les actuacions que desenvoluparem els propers anys amb col·lectius que requereixen una actuació específica (gent gran, persones en risc d’exclusió social, joves, persones del col·lectiu LGTBI, joves amb addiccions, etc.).

Estem molt satisfets amb la nostra gestió dels últims anys, ja que, tot i els problemes econòmics que afronta el consistori, hem sabut posar l’accent en les polítiques que de veritat importen, que són les adreçades a millorar la qualitat de vida dels nostres veins i veïnes.

Mar Sempere - Presidenta de l'Àrea Social
Mar Sempere - Presidenta de l'Àrea Social