Aprovar el Catàleg de Masies i cases rurals

El Pla especial de Masies i Cases rurals de Montcada i Reixac es va aprovar definitivament el juliol de 2016, i es troba per tant,  en plena vigència. El Pla de masies i cases rurals del municipi engloba un conjunt de 24 elements pel seu valor arquitectònic, històric, mediambiental, paisatgístic i social. El Pla incorpora fitxes individualitzades d’aquestes 24 edificacions i en preveu la seva regulació per als nous usos urbanístics i possibilitats d’intervenció i ampliació.

Fet
FET