Aplicar plans de manteniment: clavegueram, asfaltat carrers, voreres, senyalística i subministraments

L’àmbit en el que s’ha aconseguit un millor nivell d’implantació dels plans de manteniment és actualment el de clavegueram. En aquest àmbit, es va realitzar la inspecció del 100% de la xarxa per determinar els punts crítics de la mateixa i poder realitzar neteja preventiva del 100% de la xarxa que s’ha determinat com xarxa bruta o molt bruta, de manera que la xarxa neta se situa actualment en torn al 95 %.

S’han realitzat neteges preventives durant els mesos de març i juny, així com actuacions preventives abans d’episodis de pluges de tardor i primavera.

S’ha creat el llistat (dinàmic) de punts crítics municipals, ja sigui per la pròpia capacitat de la xarxa com per l’estat de conservació o el pendent.

S’han executat o pendents d’iniciació els plans d’asfaltat fase 4, 5 i 6 que inclouen els següents punts: rotonda Jaume I, pont de la Roca, un tram de l’avinguda de la Ribera, avinguda Catalunya, carrer Bifurcació (Pont de la Mina), nou tram de l’avinguda de la Ribera, tram de l’avinguda de Terra nostra, tram riera Sant Cugat, tram carrer Petúnies.

Fet
FET