Ampliar els usos i activitats als polígons d’activitat econòmica. Millorar l’accessibilitat als polígons

MONTCADA NORD

A l’àmbit de la MPGM Montcada Nord s’han ampliat els usos industrials amb comercials i usos terciaris d’oficines.

PARCEL·LA D’AISMALIBAR

S’ha aprovat un Pla de millora urbana que ha ampliat a usos comercials i d’oficines, els usos industrials ja existents.

POLÍGON INDUSTRIAL CAN CUIÀS

S’ha aprovat una Modificació de planejament per tal de permetre la construcció d’un nou accés viari al polígon.

S’ha construït una rotonda d’accés al polígon pel carrer 2 des de la N-150. Les obres es van iniciar el febrer de 2018 i han finalitzat el febrer del 2019.

POLÍGON COLL DE MONTCADA

S’ha construït una rotonda d’accés al polígon des de la N-150. Les obres es van iniciar l’agost de 2018 i han finalitzat el febrer del 2019.

Fet
FET