Ampliar el Pla d’Ocupació Local de persones en situació d’atur incloent-hi la formació professionalitzadora

Desenvolupament de Plans d’ocupació Local, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), de la Diputació de Barcelona (DIBA) i del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

El Servei de Promoció Econòmica i Ocupació ha gestionat, en el període 2015-2018, els Plans d´Ocupació del municipi, destinats a la contractació directa de persones en atur i, en molts casos, pertanyents a col·lectius amb especials dificultats d’inserció efectiva al món laboral.

Les actuacions portades a terme han suposat la contractació d’un total de 187 persones: Categoria professional

La contractació ha anat complementada amb itineraris de formació professionalitzadora, capacitació per a la recerca de feina i assessorament ocupacional, reforçant les seves possibilitats d’incorporació al mercat laboral, suposant un total de 8559 hores de formació.

Fet
FET