Afrontar la problemàtica de la Zona 21

S’ha realitzat un dictamen jurídic per analitzar la problemàtica de la zona, i actualment amb una subvenció aconseguida per la Diputació de Barcelona es troba en redacció el document tècnic d’anàlisi de la situació urbanística per part de la Diputació de Barcelona, per tal de començar el més aviat possible la redacció i tramitació d’una Modificació de planejament urbanístic, amb la base jurídica necessària que ha analitzat un dictamen jurídic.

Actualment es troba en fase de reurbanització la carretera N-150, convertida en una via local.

Fet
FET