Actuar davant la discriminació, la xenofòbia, el racisme, els estereotips i els prejudicis per mitjà del desenvolupament de plans educatius i informatius al municipi

  • Implementació de la Xarxa anti-rumors.
  • Desenvolupament del Pla Educatiu d’entorn.
  • Celebració del dia de la llengua materna.
  • Implementació del Pla de desenvolupament Comunitari de La Ribera.
  • Desenvolupar els plans sectorials per a treballar per la convivència i la cohesió social.
Fet
FET

Consolidació tots els projectes i proposar noves activitats que el facin present en la dinàmica de les regidories i societat civil del municipi.

EN PROCÉS
EN PROCÉS