Actuacions formatives, pedagògiques i sancionadores respecte els actes incívics relacionats amb animals de companyia (deposicions, estada a la via pública, etc)

Posada en marxa d’un projecte d’agents informadors cívics a 2017 i 2018, mitjançant plans d’ocupació, que s’han encarregat de donar informació, fer difusió de la normativa de tinença responsable i obligacions dels propietaris d’animals de companyia, coordinant-se junt amb la policia per tal de detectar problemes i resoldre situacions d’incivisme o tinença irresponsable d’animals a la via pública.

Campanya de Fomento per reduir l’incivisme i les defecacions de gossos al carrer.

Millora de la coordinació amb policia per tal d’incrementar les sancions per actituds incíviques a la via pública relacionades amb el no compliment de la ordenança municipal de salut pública (gossos deslligats, deposicions no recollides, etc.)

Fet
FET