El Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2015-2019 ha estat el full de ruta de l’equip de govern (ICV-EUiA-E, ERC i Círculo Montcada) durant aquest mandat. Aquest document es plantejava com el camí a seguir, on es recollien les principals línies estratègiques i els projectes que s’havien de fer durant quatre anys. El govern està satisfet de la feina realitzada perquè ha aconseguit dur a terme els objectius fixats quasi en la seva totalitat, tot i la difícil situació financera que travessa el consistori.

A l’Àrea de Presidència destaca la feina per assolir el soterrament i la posada en marxa del Portal de Transparència. Igualment, s’han sumat esforços per tal de prestar i millorar els recursos tècnics i humans a les diferents regidories i departaments. En aquests sentit, s’han fet importants actuacions per incidir en la modernització de l’administració.

A l’Àrea Territorial, el govern ha treballat, principalment, per la cohesió social i terrorial i ha lluitat contra els abocaments il·legals.
En aquest marc, el consistori ha defensat el patrimoni local, ha realitzat processos participatius per millorar el municipi i ha iniciat la regularització de sectors que encara no tenen planejament. Tot això, partint d’una auditoria urbanística que ha fet aflorar les errades del passat i ha indicat el camí del futur.

Pel que fa a l’Àrea Social, el PAM ha incidit en la millora de qualitat de vida de les persones. Això ha significat fer polítiques educatives, culturals, esportives, d’inclusió social, de dinamització social i, de manera específica, lluitar contra la pobresa en totes les seves vessants (energètica, alimentària, econòmica i d’habitatge).

Els 24 milions als quals l’Ajuntament ha hagut de fer front pels processos d’expropiacions per ordre judicial han marcat l’economia del consisistori. L’Àrea Econòmica ha treballat per simplificar l’administració, l’estalvi econòmic, la gestió responsable, la transparència i la participació de la ciutadania en els pressupostos i les ordenances, impulsar les polítiques actives d’ocupació i la tarifació social, entre d’altres.